top of page
Image by UX Indonesia

Niet-WBSO-gerelateerde werkzaamheden

Hieronder volgt een lijst met voorbeelden van werkzaamheden die niet als S&O-werk worden gezien onder de WBSO. Voor deze werkzaamheden dient u dus geen uren in te schatten, en deze uren worden ook niet als WBSO-werkzaamheden geadministreerd in uw uren-administratie.

Voor programmatuur-projecten gelden enkele specifieke uitsluitingen, welke u vindt met onderstaande knop.

Uitgesloten werkzaamheden WBSO

De volgende werkzaamheden zijn geen S&O-werkzaamheden. Hiervoor kunt u geen gebruik maken van de WBSO.

 • Marktonderzoek;

 • Organisatorische en administratieve werkzaamheden;

 • Werkzaamheden die buiten de Europese Unie (EU) plaatsvinden (N.B. het Verenigd Koninkrijk valt ook buiten de EU);

 • Het bouwen of inrichten van apparatuur bestemd voor toepassing in de praktijk;

 • Werkzaamheden met betrekking tot het invoeren en aanpassen van aangeschafte of aan te schaffen technologie, producten, processen of programmatuur, dan wel onderdelen daarvan.

 • Onderzoek naar de aanwezigheid van delfstoffen;

 • Het verrichten van beleidsstudies en strategische studies;

 • Werkzaamheden rondom informatieve bijeenkomsten, zoals het opzetten, geven en volgen van cursussen, scholing, symposia en congressen;

 • Analyse en beoordeling van bestaande productieprocessen, indien er geen directe samenhang is met eigen S&O;

 • Product vergelijkend onderzoek, indien er geen directe samenhang is met eigen S&O;

 • Verandering van uitsluitend vormgeving of afmetingen van producten en programmatuur;

 • Kwaliteitscontrole, anders dan de directe controle van eigen uitgevoerd S&O, en kwaliteitsborging;

 • Werkzaamheden met betrekking tot bouwkundige en installatietechnische ontwerpen op basis van bestaande technieken;

 • Voorbereiding en uitvoering van de productie;

 • Het bouwen van een pilot-plant op productieschaal, dan wel een prototype, zijnde een realisatie van het werkingsprincipe, waarvan aannemelijk is dat het een productieve of commerciële betekenis kan hebben;

 • Werkzaamheden, door de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige verricht ten behoeve van door een ander verricht S&O, die op zichzelf niet zijn aan te merken als S&O;

 • Werkzaamheden met betrekking tot in technologische zin niet significante aanpassingen aan of wijzigingen van bestaande producten of processen;

 • Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen en aanpassen van recepturen en de samenstelling van een product zonder dat er sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe van het desbetreffende product;

 • Het opstellen en toetsen van niet technische specificaties;

 • Het opstellen of bepalen van functionele eisen en randvoorwaarden;

 • Het opstellen en uitvoeren van testen die niet direct en uitsluitend zijn gericht op het aantonen van het werkingsprincipe door de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige.

 1.  
Progammatuur

In relatie tot programmatuur:

 1. Onderhoud van programmatuur;

 2. Het beschrijven van architectuur

 3. Het ontwerpen of bouwen van een nieuw systeem

 4. Het geschikt maken van programmatuur voor een ander hardware- of software platform. Onder platform wordt verstaan het geheel van hardware en besturingsprogrammatuur waarom informatiesystemen worden ontwikkeld (een ontwikkelplatform) of in productie worden genomen (het doelplatform).

 5. Het ontwikkelen van programmatuur, die bestaande programmatuur op een voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken. Deze werkzaamheden komen alleen in aanmerking als de bestaande programatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming (of binnen de fiscale eenheid waartoe de onderneming behoort) is ontwikkeld en wordt toegepast (eigen software).

bottom of page